Dobro došli na web stranice Udruženja prijevoznika Zagreb
Obrtnička komora Zagreb Udruženje prijevoznika Zagreb

Prilog: 7 ISKAZA

 


 Iskaz - I. RAJON

 


 Iskaz - 2. RAJON


 Iskaz - 3. RAJON


 Iskaz - 4. RAJON


 

 Iskaz - 5. RAJON


 Iskaz - 6. RAJON


 Iskaz 7. - naselje Žitnjak

 

Udruženje prijevoznika Zagreb

Ede Murtića 2/I 10 020 Zagreb   

POVIJEST

 

 

 

 


Ovo je najstariji pronađeni zapis o udruživanju Zagrebačkih prijevoznika. Već iz prvog retka vidljivo je da je udruženje postojalo za cijelo vrijeme Drugog sjetskog rata, dakle osnovano je u neko vrijeme prije rata, kada točno nismo uspjeli do sada utvrditi. Zanimljiva je "statistika" iz 1949.godine o vrsti i broju prijevoznika na području Grada Zagreba podijeljenog u 6 ili 7 rajona.
STRUČNO UDRUŽENJE VOZARA ZA GRAD I KOTAR ZAGREB 20.siječnja 1950.godine dostavlja GRADSKOM NARODNOM ODBORU ZA GRAD ZAGREB (Povjereništvo za financije-Odsjek prihoda) popis vozara članova Udruženja za 1949.godinu. Iz popisa je jasno vidljivo da članove Stručnog udruženja vozara (danas Udruženja prijevoznika Zagreb) predstavljaju vlasnici motornih vozila, ali u velikom dijelu tu su i vlasnici zaprežnih vozila. 


Nemamo podataka kad je i kako završilo UDRUŽENJE VOZARA ZA GRAD I KOTAR ZAGREB.
Nisu pronađeni dokumenti o konstruiranju „UDRUŽENJA PRIJEVOZNIKA STVARI MOTORNIM VOZILIMA“, Zagreb, Kružićeva 6.
Prema potvrdi koju je 25.08.1980. godine izdala Privredna komora Zagreb UDRUŽENJA PRIJEVOZNIKA STVARI MOTORNIM VOZILIMA. Zagreb, Kružićeva 6 konstituirano je 29.ožujka 1980. godine.


UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA STVARI MOTORNIM VOZILIMA, Zagreb, Kružićeva 6, na kraju mandatnog razdoblja 1998-2002 nije uspjelo na vrijeme organizirati izbore za novi mandat Skupštine.

Obrtnička komora Zagreb raspušta Skupštinu Udruženja, raspisuje izbore i saziva Zbor prijevoznika Grada Zagreba. Na Zboru održanom 28.veljače 2003. godine izabrani su novi članovi Skupštine UDRUŽENJA PRIJEVOZNIKA STVARI MOTORNIM VOZILIMA, Zagreb, Kružićeva 6.
Novoizabrani članovi odmah po završetku sjednice Zbora sazivaju 1. (prvu) konstituirajuču sjednicu Skupštine na kojoj je verificiran mandat izabranim članovima i zabran Predsjednik, Pod predsjednik, Upravni i Nadzorni Odbor. 

Udruženje je promijenilo naziv, danas posluje pod nazivom „UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB“ i danas nas možete posjetiti u našem i Vašem vlastitom poslovnom prostoru na adresi, Zagreb, Ede Murtića 2/1.kat u Zagrebačkom naselju Središće.

Cijenjeni kolege prijevoznici DOBRODOŠLI U VAŠE UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB.

Zagreb, 01.listopada 2013.


Predsjednik Udruženja

Zdravko Bubnić

   

 

Logo Udruženja prijevoznika Zagreb

Udruženje prijevoznika Zagreb

Ede Murtića 2/I, 10 000 Zagreb

Kontakt