Dobro došli na web stranice Udruženja prijevoznika Zagreb
Obrtnička komora Zagreb Udruženje prijevoznika Zagreb

Do 7.8.2021. otvoreno je javno savjetovanje o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Na ovom linku možete pogledati pročišćeni teksti svih predloženih izmjena i dopuna Zakona (podebljala sam novosti, a prekrižila odredbe koje bi se mijenjale): /file/files/Zakon_o_sigurnosti_prometa_na_%20cestama_predlo%C5%BEene%20izmjena%207.2021.pdf

Svoje prijedloge javite u Udruženja prijevoznika Zagreb do  30.7. kako bi ih unijeli u e-savjetovanje, na mail: uo.prijevoznika.zagreb@hok.hr  ili na broj 091/48 28 258. 

 

U kratko, u Zakon su dodane definicije  novih pojmova:

- „pomoćna pješačka sredstva“ (romobili bez motornog ili električnog pogona, dječji bicikl, koturaljke, role, sanjke, skije, klizaljke i sl.),

- „osobna prijevozna sredstva“ (vozilo koje nije razvrstano niti u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,25 kW i koja na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.), te kažnjavanje za prekršaje

- „jahač“ 

- „automatizirano vozilo“ (vozilo koje koristi hardver i softver za kontinuiranu potpunu dinamičku kontrolu vozila (potpuno automatizirano vozilo bez upravljača)

- „zona prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni“ ( za koje se određuju mjere radi osiguranja zaštite vrijednosti kulturnog dobra te u kojoj se skupno ograničava ulaz u zonu te uređuju načini i uvjeti ulaza, prometovanja i izlaza vozila),

Uvela bi se zabrana parkiranja ispred i u punionicama za vozila na električni pogon, osim za vrijeme punjenja električnom energijom.

Uvela bi se obveza vozačima osobnih prijevoznih sredstava i biciklistima paljenja svjetla, te da budu označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Uvela bi se obveza nošenja kacige za mlađe od 16g, zabrana koštištenja mobitel u vožnji, te zabrana vožnje pod utjecajem alkohola (iznad 0,50 g/kg) i droga.

Detaljnije bi se uredilo prometovanje vozača bicikala i osobnih prijevoznih sredstava (biciklistička staza i traka), uvodi se obveza vozača bicikla i osobnih prijevoznih sredstava da obrate pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja im se približavaju te prelaze kolnik  na siguran način, da na mjestima gdje nije označena biciklistička staza preko kolnika zaustave bicikl ili osobno prijevozno sredstvo te pješice pređu preko obilježenog pješačkog prijelaza ili kolnika ceste.

Propisuje se postupanje vozača radi osiguravanja koridora za prolazak vozila hitnih službi, kako bi se utjecalo na vozačku kulturu.

Omogućit će se vozačima B kategorije upravljanje motornim triciklima , ali uz uvjet za motorne tricikle snage veće od 15 kW da imatelj dozvole kategorije B ima najmanje 21 godinu (ne upisuje se u vozačku dozvolu).

Propisuje se postupanje policije vezano uz oduzimanje vozačke dozvole ako osoba ima izdano više od jedne vozačke dozvole (npr. kada osoba uz hrvatsku vozačku dozvolu posjeduje i vozačku dozvolu izdanu izvan RH).

Uvodi se obveza korisnika vozila da dostavi podatak o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja.

Propisuje se u kojim situacijama će se na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled uputiti vozač i instruktor vožnje kod kojih je utvrđen udio alkohola u krvi. Vozačka dozvola se oduzima ako pregled ne obave (te nije potrebna i dodatna novčana kazna, s obzirom da vozači ne smiju upravljati vozilom bez važeće vozačke dozvole). Policija će platiti naknadu za izvanredni nadzorni zdravstveni pregled ako nije promijenjena zdravstvena sposobnost vozača koju je vozač imao prije upućivanja na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled.

Omogućava se liječnicima izdavanje upozorenja vozaču o privremenoj nesposobnosti za upravljanje vozilima zbog trenutnog zdravstvenog stanja, na određeni rok, a najduže šest mjeseci te dostava obavijesti nadležnoj policijskoj upravi ili postaji. Ova obavijest nije razlog za upućivanje vozača na izvanredni nadzorni pregled, ali vozač za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti ne smije sudjelovati u prometu na cesti. Policija će takvog vozača moći isključiti iz prometa.

Omogućuje se pravnim osobama i obrtnicima korištenje prenosivih pločica i za svrhe prijevoza do mjesta obavljanja tehničkog pregleda i registracije vozila (a za što, prema važećim propisima, moraju koristiti pokusne pločice, što iziskuje dodatni utrošak vremena i novčanih sredstava).

Ukidaju se registarske pločice s crvenim i zelenim brojevima i slovima.

Za registraciju vozila, produženje važenja prometne dozvole i ostale povezane poslove koje obavljaju stanice za tehnički pregled vozila, vlasnik vozila ne plaća upravnu pristojbu.

Uvodi se zabrana zamjene vozačke dozvole izdane u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili inozemne vozačke dozvole za hrvatsku vozačku dozvolu osobi koja skupi 9 odnosno 12 negativnih prekršajnih bodova i zbog čega joj je izrečena zaštitna mjera zabrane korištenja te vozačke dozvole u trajanju od dvije godine. 

Za autoškole:

Uvodi se obveza ovlaštenog ispitivača u autoškoli (da kod sebe ima svoju vozačku dozvolu, dozvolu instruktora vožnje za one kategorije za koje provodi vozački ispit iz Nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i dozvolu ovlaštenog ispitivača tijekom polaganja ispita).

Naveden je popis kaznenih djela koji su prepreka za izdavanje ili razlog za ukidanje dopuštenja (licenci) stručnom voditelju autoškole, predavaču i instruktoru vožnje i predavaču iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći te  uvodi se novčana kazna za ovlaštenog ispitivača ako nema propisane dozvole kod sebe tijekom provođenja ispita.

Jasnije će se propisati tko je odgovoran za prekršaj koji počini kandidat za vozača tijekom osposobljavanja, odnosno za vrijeme provođenja vozačkog ispita.

Uvodi se e-uvjerenja o položenom vozačkom ispitu, i preciznije propisuje kada je vozač dužan obaviti nadzorni zdravstveni pregled.

 

8.7.2021.g.

 

 

Logo Udruženja prijevoznika Zagreb

Udruženje prijevoznika Zagreb

Ede Murtića 2/I, 10 000 Zagreb

Kontakt