Dobro došli na web stranice Udruženja prijevoznika Zagreb
Obrtnička komora Zagreb Udruženje prijevoznika Zagreb

Od 27.07.2022. godine, u Bosni i Hercegovini na snagu stupa Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Prema Pravilniku, definira se obračun i plaćanje PDV-a stranog prijevoznika putnika na teritoriju BiH, za sve prijevoznike koji posjeduju licencu za međunarodni prijevoz putnika te nemaju sjedište, odnosno prebivalište u BiH.

 

Strani prijevoznik koji nema poreznog opunomoćenika sa sjedištem u BiH pri ulasku i pri izlasku s teritorija BiH nadležnom carinskom organu podnosi popunjenu Prijavu za obračun PDV stranom prijevozniku koji nema poreznog punomoćnika na teritoriju BiH (obrazac SPP-PDV), a navedeni obrazac možete preuzeti ovdje : /file/files/SPP-PDV%20UC.png

 

Prilikom ulaska u BiH, strani prijevoznik nadležnom carinskom organu podnosi popunjenu Prijavu za obračun PDV-a. Carinski službenici prema podacima iz Prijave izdaju Potvrdu o obračunatom PDV-u stranom prijevozniku koji nema poreznog opunomoćenika na teritoriju BiH.

 

Prilikom napuštanja BiH, carinski organ stranom prijevozniku utvrđuje konačan obračun PDV-a na osnovicu te mu izdaje Potvrdu o iznosu ukupno obračunatog i iznosu plaćenog PDV-a. Dokaz o uplati PDV-a, strani prijevoznik putnika dužan je predočiti nadležnom carinskom organu najkasnije u momentu napuštanja teritorije BiH.

 

PDV se plaća na dio puta kroz BiH, a računa se na sljedeći način: osnovica od 0,10 KM * broj putnika * prijeđeni kilometri u BiH * 17%.

 

Obrazac možete preuzeti ovdje: /file/files/SPP-PDV%20UC.png

 

Izvor:HOK

Logo Udruženja prijevoznika Zagreb

Udruženje prijevoznika Zagreb

Ede Murtića 2/I, 10 000 Zagreb

Kontakt