Dobro došli na web stranice Udruženja prijevoznika Zagreb
Obrtnička komora Zagreb Udruženje prijevoznika Zagreb

Stupio je na snagu novi Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe kojim se propisuju sljedeći uvjeti za osobne automobile kategorije M1 namijenjene za autotaksi prijevoz:

  • mora imati električni pogon ili motor s unutarnjim izgaranjem koji neovisno o pogonskom gorivu mora ispunjavati najmanje zahtjeve Euro 5 norme, a od 1. 1. 2025. Euro 6 norme koji su utvrđeni uredbama (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te njihovim izmjenama i dopunama
  • mora imati najmanje 4 odobrenih sjedećih mjesta uključujući sjedalo za vozača
  • od 1. 1. 2025. mora biti konstruirano tako da ima duljinu od najmanje 4.000 mm, a koji podatak je upisan u prometnu dozvolu vozila

Osobni automobil kategorije M1 kapaciteta sedam + jedno ili osam + jedno putničko mjesto kojim se obavlja shuttle prijevoz, javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz, mikroprijevoz te iznajmljivanje vozila sa vozačem kao poseban oblik prijevoza od 1. 1. 2025. mora imati električni pogon ili motor s unutarnjim izgaranjem koji neovisno o pogonskom gorivu mora ispunjavati najmanje zahtjeve Euro 6 norme koji su utvrđeni uredbama (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te njihovim izmjenama i dopunama.

  • Osobni automobil M1 kojim se u trenutku stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18) obavljao autotaksi prijevoz odnosno osobni automobil koji je imao važeći izvod iz licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, ne mora ispunjavati zahtjeve o motorima Euro 5, odnosno Euro 6 norme, do 1.1.2025. godine. Počevši od 1. siječnja 2025. godine, navedeni osobni automobili moraju zadovoljavati najmanje Euro 6 norme koji su utvrđeni uredbama (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te njihovim izmjenama i dopunama

 

 

Otvoreno je e-savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20715

Savjetovanje je otvoreno do: 3.6.2022.

Ovdje možete pogledati pročišćeni tekst predloženih izmjena (prekrižen je tekst koji bi se brisao, a podebljan je novi prijedlog teksta) :

  /file/files/Pravilnik%20o%20posebnim%20uvjetima%20za%20vozila_u%20javnom%20savjetovanju%20do%203.6.2022..docx

 

Promjene bi se odnosile na AUTOTAKSI :

- osobni automobil M1 za autotaksi mora biti EURO 5, a od 1.1.2025. mora biti Euro 6 (čl. 3.st.1.postavak 1)

- imati 4 (a ne 5) sjedećih mjesta uključujući mjesto za vozača

- od 1.1.2025. (a ne od 2024.g.) duljina od najmanje 4.000 mm

- osobni automobili M1 kojim se u trenutku stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) obavljao autotaksi prijevoz i koji ima izvod iz licencije od 1.1.2025.g. NE mora ispunjavati uvjete iz čl. 3.st.1.postavka 1.

 

Promjene koje se odnose na automobile namjenjene JAVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA:

- osobni automobil kategorije M1 od 1.1.2025.mora ispunjavati najmanje zahtjeve Euro 6 norme

 

Logo Udruženja prijevoznika Zagreb

Udruženje prijevoznika Zagreb

Ede Murtića 2/I, 10 000 Zagreb

Kontakt