Dobro došli na web stranice Udruženja prijevoznika Zagreb
Obrtnička komora Zagreb Udruženje prijevoznika Zagreb

Sukladno Uredbi (EU) 2020/1055 Europskog parlamenta i vijeća od 21. svibnja 2022. godine uvodi se obveza ishođenja licence za međunarodni cestovni prijevoz tereta vozilima ili skupom vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 2500 kg.

Ovdje možete preuzeti tekst obavijesti za prijevoznike: /file/files/OBAVIJEST%20PRIJEVOZNICI-TERET%20MEDUNARODNI%20CESTOVNI%20PROMET_od%2021.5.2022..pdf 

Prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21) Licenciju Zajednice izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a uvjeti za dobivanje iste su sljedeći:

  • dobar ugled
  • financijska sposobnost
  • stručna osposobljenost
  • tehnička sposobnost
  • uvjet nepostojanja duga za porezne obveze, obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
  • poslovni nastan u RH

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za izdavanje Licencije zajednice koji sadrži sva potrebna objašnjenja: 

/file/files/Zahtjev%20za%20izdavanje%20licencije%20Zajednice%20za%20obavljanje%20prijevoza%20tereta%20u%20medunarodnom%20cestovnom%20prometu%2017-1-22.doc

 

Napomena: Uredbe EU imaju obvezujuću snagu i izravno su primjenjive u svim državama članicama (unatoč tome što domaći propisi još nisu usklađeni  s Uredbom).

Logo Udruženja prijevoznika Zagreb

Udruženje prijevoznika Zagreb

Ede Murtića 2/I, 10 000 Zagreb

Kontakt