Dobro došli na web stranice Udruženja prijevoznika Zagreb
Obrtnička komora Zagreb Udruženje prijevoznika Zagreb

Od stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 147/2021) Hrvatska obrtnička komora svakodnevno je dobivala velik broj upita svojih članova koji se bave autotaksi djelatnošću, a sve vezano uz pojašnjenja pojedinih odredbi novog Pravilnika. Kako bismo otklonili nejasnoće i svojim članovima dali nedvosmislene odgovore, od Ministarstva smo dobili sljedeća pojašnjenja:

  • do 1.1.2024. godine za osobne automobile kategorije M1 kapaciteta sedam + jedno ili osam + jedno putničko mjesto kojim se obavlja shuttle prijevoz, javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz te mikroprijevoz prihvatljive su sve kategorije motora, a nakon navedenog datuma samo Euro 6 motori
  • autotaksi prijevoznici odnosno osobni automobil koji je imao važeći izvod iz licencije za obavljanje autotaksi prijevoza u trenutku stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) imaju rok prilagodbe do 1. lipnja 2023. godine za zadovoljenje uvjeta električnog pogona ili motora s unutarnjim izgaranjem koji neovisno o pogonskom gorivu mora ispunjavati najmanje zahtjeve Euro 6 norme

 

  • autotaksi prijevoznici odnosno osobni automobili koji su licencije za obavljanje autotaksi prijevoza stekli nakon stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) imaju obvezu zadovoljenja uvjeta električnog pogona ili motora s unutarnjim izgaranjem koji neovisno o pogonskom gorivu mora ispunjavati najmanje zahtjeve Euro 6 norme stupanjem na snagu ovog Pravilnika, dakle od 1.1.2022.

 

  • Isto tako, Pravilnik se od 1.1.2022. godine primjenjuje na sve skupine koje nisu navedene u izuzecima od primjene, što se odnosi i na iznajmljivanje vozila s vozačem.

 

Izvor:HOK,9.2.2022.

Logo Udruženja prijevoznika Zagreb

Udruženje prijevoznika Zagreb

Ede Murtića 2/I, 10 000 Zagreb

Kontakt