Dobro došli na web stranice Udruženja prijevoznika Zagreb
Obrtnička komora Zagreb Udruženje prijevoznika Zagreb

Slijedom informacije od prošlog tjedna, da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture neće primjenjivati Pravilnik o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta na domaće prijevoznike, u petak 12. travnja 2019. objavljeno je javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona

Savjetovanje se može pronaći slijedom na link:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10708

Savjetovanje je otvoreno do 27.4.2019. i molim da do 26.4. javite svoje prijedloge kako bismo ih objavili. 

U međuvremenu zaprimili smo nekoliko pritužbi domaćih prijevoznika koji su na području Senja dana 2.5.2019. godine od strane MUP-a zaustavljeni i kažnjeni novčanom kaznom zbog postupanja suprotno odredbama Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Uputu za postupanje po predmetnom Pravilniku (KLASA: 340-03/17-03/05, URBROJ: 530-06-1-19-16 od 18. ožujka 2019.g.) s rokom primjene do 1. svibnja 2019.g. i Izmjenu upute za postupanje (KLASA: 340-03/17-03/05, URBROJ: 530-06-19-18) od 3. svibnja 2019.g. kojom se informiraju prijevoznici o preporučenom pojačanom nadzoru u svojstvu informiranja o dopuštenim prometnim tokovima sukladno Pravilniku, a sve do stupanja na snagu novog izmijenjenog Pravilnika.

Javno savjetovanje s novim nacrtom Pravilnika, koje je završilo 27.4.2019.g. ne navodi dionicu Šmrika - Senj kao pravac na kojem je zabranjeno prometovanje vozilima iznad 7,5 tona. Navedene izmjene Pravilnika, iako je savjetovanje završilo - još nisu stupile na snagu.

U Izmijenjenoj uputi za postupanje (od 3.5.2019.) navodi se kako se po prvi put uvode ograničenja kretanja teretnih vozila te se utvrđuje da je potrebno dodatno vrijeme za informiranje prijevoznika. Također, navodi se da će nakon stupanja na snagu izmijenjenog Pravilnika biti označena važna raskrižja kako bi se postigla bolja informiranost prijevoznika. Međutim, pojedini prijevoznici su ipak kaženjeni, i to 2.5.2019. (dan kada je prestala važiti Uputa za postupanje, a u izradi je bila Izmjena upute za postupanje) zbog postupanja protivno Pravilniku. Smatramo da su prijevoznici oštećeni jer je u trenutku dobivanja kazne Ministarstvo mora, prometa I infrastructure bilo svjesno da prijevoznici nisu dovoljno informirani oko zabrane prometovanja, a u javnom savjetovanju s novim nacrtom Pravilnika navedena dionica nije označena kao dionica po kojoj je zabranjeno prometovanje.

Temeljem navedenog, preko Hrvatske obrtničke komore od MUP-a smo tražili da uzme u obzir okolnosti pod kojima su izrečene sporne kazne.

Očitovanje MUP-a i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture objavit ćemo na ovim stranicama.

20.5.2019.

Logo Udruženja prijevoznika Zagreb

Udruženje prijevoznika Zagreb

Ede Murtića 2/I, 10 000 Zagreb

Kontakt