Dobro došli na web stranice Udruženja prijevoznika Zagreb
Obrtnička komora Zagreb Udruženje prijevoznika Zagreb

Temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) i Pravilnika o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (NN 134/15), Hrvatska obrtnička komora počinje s provedbom ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik.

Ispitni rok za stručno osposobljavanje za zanimanje pogrebnik održat će se 08. prosinca 2018.g. u Zagrebu,

Prijava za ispit zaprima se do  26. studenog 2018.  i potrebno ju je poslati na e-mail: pogrebnici-ispit@hok.hr ili poštom na:

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA , Odjel za organizaciju rada cehova 
Prijava za polaganje ispita za zanimanje “Pogrebnik“
Ilica 49/2 , 10 000 Zagreb

  Za potpunu prijavu je potrebno priložiti:

1. popunjenu prijavnicu na ime osobe koja polaže ispit (dostupna ovdje: /file/files/Prijavnica%20za%20ispit-Pogrebnik-novo.doc

2. potvrdu o uplati

3. presliku rodnog lista

4. preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi

      *Ako kandidat nema završenu srednju školu:

- dokaz o upisu pogrebničke djelatnosti u odgovarajući registar (djelatnost upisana prije 7. travnja 2015.)

- za zaposlene preslika ugovora o radu odnosno potvrda poslodavca da kandidat na radnom mjestu obavlja pogrebničku djelatnost

LITERATURA ZA PRIPREMU ISPITA:

  NAZIV Cijena
1. Pravo i pravni propisi u obrtništvu (A.Galogaža) 84,00 kn
2. Osnove gospodarstva (Šoić, Hock, Obad) 84,00 kn
3. Gubitak i žalovanje (Priručnik a osposobljavanje pogrebnika) 75,00 kn
  UKUPNO 243,00 kn**
  Poštarina 20,00, kn
  SVEUKUPNO 263,00 kn

* Poštarina nije uračunata u cijenu literature

Napomena: Ukoliko ne želite naručiti komplet knjiga za pripremu ispita molimo da na prijavnici označite koje knjige želite.

Naknada za polaganje ispita u iznosu od 1.500,00 kuna, odnosno 1.763,00 kn ako želite da Vam se pošalje literatura za pripremu ispita, uplaćuje se na IBAN račun Hrvatske obrtničke komore: 

            HR69 2340 0091 1001 74539, poziv na broj odobrenja 6010 - navesti Vaš OIB
            Svrha doznake: Uplata ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

            U korist računa: HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA Ilica 49, OIB 96583527575

Literaturu za pripremu ispita možete naručiti iz HOK-a uz naknadu u iznosu od 263,00 kune  s poštarinom: na istoj uplatnici na kojoj se uplaćuje naknada za polaganje ispita upisati iznos od 1.763,00 kuna ukoliko želite da Vam se literatura pošalje poštom.

Ukoliko želite osobno preuzeti literaturu, uplaćujete iznos od 1.743,00 i literaturu podižete u  prostorijama Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49/II uz predočenje potvrde o uplati.

Ukoliko ste uz ispit uplatili i literaturu za pripremu ispita zajedno s poštarinom, HOK Vam istu šalje na adresu naznačenu na prijavnici.

 

Logo Udruženja prijevoznika Zagreb

Udruženje prijevoznika Zagreb

Ede Murtića 2/I, 10 000 Zagreb

Kontakt