Dobro došli na web stranice Udruženja prijevoznika Zagreb
Obrtnička komora Zagreb Udruženje prijevoznika Zagreb

18.12.2020. u Narodnim novinama br. 141/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita. Pravilnik možete preuzeti na ovom linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_141_2752.html 

 

Hrvatski autoklub stavio je u savjetovanje Pravilnik o organiziranju i provođenju vozačkih ispita, koje traje do 21.10.2020.g.

Tekst pravilnika smo pročistili na način da je prekrižen tekst koji se mijenja, a podebljan i istaknut tekst kako ga HAK predlaže, radi lakšeg snalaženja, a možete ga preuzeti ovdje:  /file/files/Pravilnik%20HAK-a%20o%20organiziranju%20i%20provo%C4%91enju%20voza%C4%8Dkog%20ispita%20-%20javno%20savjetovanje%20do%2021.10.2020..pdf

Obzirom je rok savjetovanja za HAK-ov pravilnik završio 21.10. - ovdje možete pogledati komentar koji smo dali

/file/files/Udru%C5%BEenje%20prijevoznika%20Zagreb%20-obrazac_za_sudjelovanje_u_postupku_savjetovanja_s_javnoscu-%20PRAVILNIK%20O%20ORGANIZIRANJU%20I%20PROVO%C4%90ENJU%20VOZA%C4%8CKIH%20ISPITA.docx

 

Također, otvorena su 2 nova e-savjetovanja, a komentare možemo dati do 25.10.2020.g., šaljem poveznice:

  • Tema savjetovanja je: NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15050

Promjena se odnosi na čl. 14. (prekrižen je tekst koji se mijenja, podebljan i istaknut je novi prijedlog teksta):

„Članak 14.

(1) Vozila B, C1, C, D1 i D kategorije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom moraju imati:

udvojene komande najmanje spojke i radne kočnice, a za vozila B kategorije bez papučice spojke najmanje radne kočnice

''– udvojene komande najmanje spojke i radne kočnice, a bez papučice spojke udvojene komande najmanje radne kočnice ''.

– uređaje na udvojenim komandama na vozilima B kategorije koji pri uporabi daju zvučne signale

– uz propisane (standardne) uređaje i opremu, dodatno unutarnje i dva vanjska zrcala na vozilima B kategorije, koja i instruktoru vožnje omogućuju nadzor nad vozilom

– najmanje dva dodatna vanjska zrcala za skup vozila BE kategorije, ovisno o konstrukcijskim osobinama i opremi prikolice

– najmanje četiri vozačka zrcala s vanjskih strana prednjeg dijela vozila na vozilima C1, C, D1 i D kategorije

– tahograf za vozila C1, C, D1 i D kategorije

– aparat za gašenje požara

– ploču za označavanje vozila autoškole i

– oznaku autoškole istaknutu na odgovarajućim mjestima, odnosno naljepnice.

(2) Vozilo iz stavka 1. ovoga članka mora se podvrgnuti ispitivanju o čemu se mora pribaviti potvrda o obavljenom ispitivanju od ovlaštene organizacije.

(3) Vozilo B kategorije kojim instruktor vožnje za vrijeme nastavnog sata iz Upravljanja vozilom prati kandidata za vozača vozila AM, A1, A2 ili A kategorije mora udovoljavati uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, a ako ga prati vozilom A1 ili A2 ili A kategorije, to vozilo mora udovoljavati uvjetima iz članka 16. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika.“

  • Tema savjetovanja je: NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15048

Promjena se odnosi na čl. 27. (prekrižen je tekst koji se mijenja, podebljan i istaknut je novi prijedlog teksta):

 „Članak 27.

Ovlaštena stručna organizacija vodi evidenciju o položenim vozačkim ispitima u elektroničkom obliku koja sadrži podatke s e-Uvjerenja o položenom vozačkom ispitu (dalje u tekstu: e-Uvjerenje).

Ministarstvo unutarnjih poslova podatke s e-Uvjerenja preuzima elektroničkim putem iz evidencije ovlaštene stručne organizacije.

Kandidatu za vozača koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije AM, A1, A2, A, B ili BE, podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda upisuje se u e-Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

„Kandidatu za vozača koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda upisuje se u e-Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.“.

„Iznimno od stavka 3. ovog članka, kandidatu za vozača koji ima vozačku dozvolu stečenu na vozilu s ručnim mjenjačem u najmanje jednoj od kategorija: B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, a koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije vozila BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda ne upisuje se u e-Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.“.

Za vozača iz članka 16. stavka 4. ovoga Pravilnika, koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, podatak o položenom ispitu ovlaštena stručna organizacija upisuje u e-Uvjerenje u obliku propisanog koda.

Opis podataka koje sadrži e-Uvjerenje, sadržaj i način vođenja evidencije o e-Uvjerenjima iz stavka 1. ovoga članka propisuje ovlaštena stručna organizacija svojim općim aktom.“

 

Zagreb,16.10.2020.

Logo Udruženja prijevoznika Zagreb

Udruženje prijevoznika Zagreb

Ede Murtića 2/I, 10 000 Zagreb

Kontakt